เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูใบฏีกาสมทรง ผ่านเภา

ฉายา
คุณวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
76 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 137

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มกราคม พ.ศ. 2566 20:04:30

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:00:38

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ : พระครูใบฎีกา สมทรง คุณวโร ฉายา : คุณวโร วิทยฐานะ : นักธรรมตรี วัดบรรหารแจ่มใส ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :  เจ้าอาวาสวัดเขาพุข่อย
สถานะเดิม : ชื่อ นายสมทรง นามสกุล : ผ่านเภา เกิดเมื่อปี ๒๔๙๐
บิดาชื่อ นาย บุญปลูก ผ่านเภา   มารดาชื่อ นางผาด ผ่านเภา
 บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
อุปสมบท :  วันที่ ๓ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๓๙ ณ วัดสะแก ตำบลเสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จัหวัดนนทบุรี
วิทยฐานะ :  พ.ศ.๒๕๖๔ สอบไล่ได้นักธรรมตรี สำนักเรียนวัดบรรหารแจ่มใส
งานการปกครอง :  พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นรักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดเขาพุข่อย

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูใบฎีกา
ได้รับ พ.ศ. 2547

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2565

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2500
โรงเรียนวัดบางสะแก