เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
สามเณรพนธกร ทองไชย

ฉายา

สถานภาพ
สามเณร (ไทย)

อายุ
18 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 74

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:26:25

ข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:08:03

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติสามเณร
 
๑. ชื่อ
              ชื่อ สามเณรพนธกร นามสกุล ทองไชย อายุ ๑๗ ปี
              วิทยฐานะ น.ธ.ตรี
              วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม    
๒. สถานะเดิม
               ชื่อ นาย พนธกร นามสกุล ทองไชย  
               เกิดวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
               บิดาชื่อ นายนิยม นามสกุล ทองไชย มารดาชื่อ นางวรัญญา นามสกุล คงโสมา  
               บ้านเลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๓. บรรพชา
               วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
               ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดครปฐม
               พระอุปัชฌาย์  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)
               วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
๔­. วิทยฐานะ
               พ.ศ. ๒๕๖๓       -   สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
               พ.ศ. ๒๕๖๔       -   สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
                                          ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564