เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
สามเณรพร้อมสุข นาชารี

ฉายา

สถานภาพ
สามเณร (ไทย)

อายุ
20 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 91

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:24:24

ข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:06:03

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
สถานะเดิม
ชื่อ นายพร้อมสุข นามสกุล นาชารี
เกิดวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๕ หมู่ ๗ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
บรรพชา
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วิทยะฐานะ
พ.ศ. ๒๕๕๘ -  สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๖๓ -   สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ กศน. เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๘ -   จบนักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนวัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ -   จบนักธรรมชั้นโท จากสำนักเรียนวัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๐ -   จบนักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๒ -   สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค จากสำนักเรียนวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
กศน. เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร