เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระจิรภัทร ชูเล็ก

ฉายา
อธิปญโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
20 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 139

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:16:16

ข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:04:52

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระจิราภัทร อธิปญฺโญ วิทยฐานะ น.ธ.โท
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม       
สถานะเดิม
ชื่อ  นายจิรภัทร  นามสกุล  ชูเล็ก
เกิดวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
บิดาชื่อ นาย ดวง นามสกุล ชูเล็ก
มารดาชื่อ นางพลอยศิริ  นามสกุล วรรณบวร
บ้านเลขที่ ๙๑/๑  หมู่ที่ ๑ ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง
บรรพชา
วันที่ ๒ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดน้ำพลาย  ตำบล ปากคม  อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิริยะกิจโสภิต
วัดน้ำพลาย  ตำบล ปากคม อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง

อุปสมบ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พระอุโบสถ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระเทพศาสนาภิบาล, ดร.
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปฐมธีรวัฒน์
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปฐมธรรมวงศ์

วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๖๒   - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท จากสำนักเรียนวัดประสิทธิชัย จังหวัด ตรัง
พ.ศ.๒๕๖๓    - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสิทธิธรรมปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา                           

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2565

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสิทธิธรรมพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา