เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชาญชัย ประภามณฑล

ฉายา
ฐิติโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 78

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 22:49:01

ข้อมูลเมื่อ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 17:01:56

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
    
พระชาญชัย  นามสกุล ประภามณฑล  ฉายา ฐิติโก
๒. วัน เดือน ปีเกิด 
     ๒ พฤจิกายน ๒๔๙๘
๓. บ้านเลขที่
    ๑ หมู่ ๔ ตำบล ไทยาวาส อำเภอ นครชัศรี จังหวัด นครปฐม
๔. ตำหนิ
    นิ้วกลางซ้าย
๕.วันที่อุปสมบท
   
๒๕ พฤจิกายน ๒๕๕๕
๖. พระกรรมวาจาจารย์   พระครู อาทรภิธรรมา
๗. พระอนุสาวนาจารย์    พระมานะปุญญาวุทโฒ
๘. พระอุปัชฌาย์.    พระราชปริยัโกศล. เลขที่ใบสุทธิ 
๙. 
 วุฒิการศึกษาทางธรรม 
     นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ ๒๕๖๐
๑๐. วุฒิการศึกษาทางโลก(สูงสุด)
       
ม.๓
๑๑. คุณสมบัติ
       ครูสอนนักธรรม  ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2514
โรงเรียนอัสสะระฟีย์วิทยาลัย