เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมชาย แซ่แต้

ฉายา
สนฺตจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
65 ปี

E-mail
somchaisaetae74@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 76

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 22:07:53

ข้อมูลเมื่อ : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:58:08

 
 
 
 

ประวัติ

.ชื่อ 
    พระสมชาย  นามสกุล แช่แต้  ฉายา สนฺตจิตโต
๒.วันเดือน ปี เกิด
    ๑๓ กันยายน  ๒๕๐๐
๓. บ้านเลขที่
     ๑ หมู่ ๔ ตำบล ไทยาวาส  อำเภอ นครชัยศรี  จังหวัด นครปฐม
๔.ตำหนิ 
     แผลเป็นที่นิ้วก้อยมือขวา
๕.วันที่อุปสมบท 
    วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๖.พระอุปัชฌาย์ 
    พระครูสถิตบุญเขต เจ้าคณะตำบล  สัมปทวน  เจ้าอาวาส วัดกกตาล
๗.เลขที่ใบสุทธิ 
     ๐๘๙๒๕๖๘
๘.วุฒิการศึกษาทางธรรม 
    นักธรรมชั้นตรี  ปีที่สอบได้ พ.ศ.๒๕๒๗
๙.วุฒิการศึกษาทางโลก (สูงสุด) 
     ชั้นประถม ปีที่ ๖ โรงเรียน วัดไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 
๑๐. พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสมุห์จรัญสุจิตโต 
๑๑. พระอนุสาวนาจารย์  พระครูสิทธิธรรมวิมล

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2527
โรงเรียนวัดไทยาวาส(นิลดำพิทยานุสร)