เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระฟื้น จีนก๊ก

ฉายา
เขมิโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 33

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 20:11:47

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:11:44

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระฟื้น จีนก๊ก ฉายา เขมิโย วิทยฐานะ ป.๔ โรงเรียนวัดหนองหลวง เกิดที่ บ้านหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เกิดวัน วัน จันทร์ที่ - มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๒
อุปสมบท
ณ วัดหนองกระถิน วัน อาทิตย์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสุวรรณคุณ วัดหนองกระถิน
พระกรรมวาจาจารย์ พระสุวัฒน์ จนฺทธมฺโม วัดหนองกระถิน
พระอนุสาวนาจารย์ พระเอกชัยฐิตโสภโน วัดหนองกระถิน
ปัจจุบัน
จำพรรษาอยู่วัดหนองกระถิน ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2503
โรงเรียนวัดหนองหลวง