เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระรักษ์ออม พุ่มเจริญ

ฉายา
ขนฺติพโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
42 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 20:13:52

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:08:01

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระรักษ์ออม พุ่มเจริญ ฉายา ขนฺติพโล เกิดที่ ม.๑ ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เกิดวัน จันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๓
อุปสมบท
ณ วัดหนองกระถิน วัน จันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสุวรรณคุณ วัดหนองกระถิน
พระกรรมวาจาจารย์ พระสุวัฒน์ จนฺทธมฺโม วัดหนองกระถิน
พระอนุสาวนาจารย์ พระเอกชัย ฐิตโสภโน วัดหนองกระถิน
ปัจจุบัน
จำพรรษาอยู่วัดหนองกระถิน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี