เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสุพิศ ยอดเพชร

ฉายา
กิตฺติสาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
82 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 92

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:59:27

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 08:37:37

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ
พระสมพิศ กิตติสาโรอายุ 82 พรรษา 7

สถานะเดิม
ชื่อนายสมพิศ นามสกุล ยอดเพชร บิดานายบุญ มารดานางสุด เกิดเมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2483 บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

อุปสมบท
ชื่อพระสมพิศ กิตติสาโร อุปสมบทเมื่ออายุ 75 ปีวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์พศ 2558 วัดศรีเฉลิมเขต ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี

เจ้าอธิการอุดมทีฆายุโก เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูสุนทรสุวรรณการ ดร. เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระปลัดสมพร กิตติโสภโณ ดร. เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วุฒิการศึกษา
พ.ศ.2491 จบชั้น ป4
พ.ศ.2532 จบนักธรรมชั้นโท

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2493
วัดดอนมะนาว