เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสาครสิริคุณ (เจริญ) รอดไสว

ฉายา
ขนฺติโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
63 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระเจ้า

จำนวนเข้าดู : 287

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 08:45:47

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:26:11

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูสาครสิริคุณ

สถานะเดิม ชื่อ นายเจริญ นามสกุลรอดไสว เกิดวันจันทร์ ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน๕ ปีชวด ตรงกับวันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ บิดาชื่อไสว นาย มารดาชื่อ นางทองสุข ภูมิลำเนา เลขที่๙ หมู่๕ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อุปสมบท วันเสาร์ ขึ้น๑๐ ค่ำเดือน๗ ปีวอก ตรงกับวันที่๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ วัดน่วมกาานนท์ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระประสาทสีลคุณ วัดใหญ่บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาครวิริยาภรณ์
วัดใหญ่บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูต่วน เตชธโร วัดน่วมกานนท์ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดน่วมกาานนท์
พ.ศ.๒๕๒๗ สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

งานการปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นเจ้าคณะตำบลบางกระเจ้า
พ.ศ.๒๕๔๘
 เป็นพระอุปัฌชาย์

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสาครสิริคุณ
ได้รับ พ.ศ. 2546

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มหามกุฎราชวิทยาลัย