เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูพิสิฐสุวรรณวงษ์ รุ่งสังข์

ฉายา
สมณวํโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
68 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสท่าเตียน

จำนวนเข้าดู : 148

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:53:47

ข้อมูลเมื่อ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:35:20

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติพระครูพิสิฐสุวรรณวงษ์
ชื่อ 
                               พระสมุห์สมพร ฉายา สมณวํโส  อายุ 62 พรรษา42 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก
                               วัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานะเดิม
                               ชื่อ สมพร รุ่งสังข์ เกิดวัน 2 ฯ 5 ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2498
                               บิดาชื่อ นายผิน มารดาชื่อ นางจัด บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
                               จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปสมบท
                               วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2518 ณ วัดเดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
                               พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณสันติคุณ วัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
                               จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                      พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุวรรณปัญญาภรณ์ วัดเดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
                               จังหวัดสุพรรณบุรี
                               พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุวรรณคีรีรักษ์ วัดเขาใหญ่ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
                               จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยฐานะ
                               พ.ศ. 2509 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังกุลา ตำบลเขาพระ                                                                       อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
                               พ.ศ. 2523 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดท่าเตียน สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
                               พ.ศ. 2553 ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส. )
                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
งานปกครอง
                               พ.ศ. 2538 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
                               พ.ศ. 2558 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
                               พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการถวายความรู้ โครงการเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการ ฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่
                                                คณะสงฆ์หนกลาง รุ่นที่ 20 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 


 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูพิสิฐสุวรรณวงษ์
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2519
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2521
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2523

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
อินเดีย