เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเฉลิม หอมสุวรรณ

ฉายา
ปญฺญาธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
37 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 120

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2566 19:38:02

ข้อมูลเมื่อ : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:33:23

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม ชื่อ นายเฉลิม นามสกุล หอมสุวรรณ วิทยฐานะ ป.๖ อาชีพ รับจ้าง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย สัณฐานเตี้ยเล็ก สีเนื้อดำแดง ตำนิแผลเป็นที่บริเวณศรีษะ
บิดานายสุข มารดานางจิ๋ม เกิดวันที่๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ บ้านเลขที่ ๗๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปสมบท วันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปี เถาะ ตรงกับวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 วัดอัมพวนาราม ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูโพธิสุวรรณคุณ วัดดอนโพธิ์ทอง ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์ พนม ทีปธมฺโม วัดอัมพวนาราม ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระสมุห์ ชาตรี เตชวณฺโณ วัดไตรรัตนาราม ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2543
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร