เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมุห์ใส สังข์เทศ

ฉายา
ติกฺขวีโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
83 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสามชุก

จำนวนเข้าดู : 100

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:01:29

ข้อมูลเมื่อ : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 05:24:31

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
         ชื่อ พระสมุห์ใส ฉายา ติกฺขวีโร นามสกุล สังข์เทศ  อายุ ๘๒  พรรษา  ๓๗
         วัดสามชุก เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐
         ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง    ๑. รองเจ้าอาวาสวัดสามชุก 

๒. สถานะเดิม
         ชื่อ นายใส นามสกุล สังข์เทศ เกิดวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๒ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐
         ปีเถาะ  บิดาชื่อ นายอยู่  นามสกุล สังข์เทศ   มารดาชื่อ นางฟอง  นามสกุล สังข์เทศ
         บ้านเลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผักนาก  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

๓.บรรพชา

๔.อุปสมบท
         เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๒๘ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปึฉลู
         ณ พัทธสีมาวัดสามชุก  ตำบลสามชุก  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

         พระอุปัชฌาย์ พระมหาสมจิตร สมจิตฺโต วักสามชุก  ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
         พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดจำนงค์ เปสโล
         พระอนุสาวนาจารย์ พระวินัย อาภากโร วัดสามชุก  ตำบลสามชุก  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี
๔.วิทยฐานะ
          พ.ศ.๒๕๓๒   สอบไล่ได้ นธ.เอก สำนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี

          พ.ศ.    -       สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหนองโรง
                   

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2487
โรงเรียนวัดหนองโรง