เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสมุห์พนม เรียนจันทร์

ฉายา
ทีปธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
66 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสัวัดอัมพวนาราม

จำนวนเข้าดู : 146

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2566 19:37:19

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:30:07

 
 
 
 

ประวัติ

 พระครูสมุห์พนม ทีปธมฺโม อายุ 64 พรรษา 45
วัดอัมพวนาราม ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
นามเดิม นายพนม  เรียนจันทร์ เกิดวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2499 บิดาชื่อนายหอม เรียนจันทร์  มารดานางพรม เรียนจันทร์
ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณุรี อุปสมบท วันที่3 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2519  ณ วัดพระธาตุ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีพระครูวิสุทธิ์ ปิยธมฺโม เป็นพระอุปัชฌาย์
พระสมุห์กัน อาภสฺสโร เป็นกรรมวาจาจารย์ 
พระพีระพงษ์ ปญฺญาธโร เป็นอนุสาวนาจารย์

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2548

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2513
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง