เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมชาย แก้วใหญ่

ฉายา
เตชปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 67

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:32:02

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:59:26

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระสมชาย เตชปญฺโญ
สถานะเดิม
นายสมชาย นามสกุล แก้วใหญ่
วิทยฐานะ ม.6 อาชีพ รับราชการ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย
สัญฐาน สันทัด สีเนื้อ ดำแดง ตำหนิ แผลเป็นที่นิ้วชี้ซ้าย
บิดา นายสมปอง นามสกุล แก้วใหญ่
มารดา นางพยงค์ นามสกุล แก้วใหญ่
เกิดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
ภูมิลำเนา(บ้านเกิด)
 ๒๓ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
ประวัติการอุปสมบท
อุปสมบทเมื่ออายุ 56 ปี ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา 09.52 น.
ณ วัดวังจิก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิมลสุวรรณาภรณ์ วัดนางพิม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกา สมบูรณ์ ฐานวโร วัดวังจิก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการประวร ปวโร วัดทุ่งแฝก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ปัจจุบันสังกัดวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนวัดปราสาททอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
ประวัติการศึกษาทางธรรม
นักธรรมชั้นตรี จากวัดทุ่งแฝก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นโท จากวัดทุ่งแฝก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นเอก จากวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2525
กรรณสูตศึกษาลัย