เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมุห์ไพฑูล อินบุญ

ฉายา
จิรสุโภ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 60

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:30:47

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:49:01

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระสมุห์ ไพทูล จิรสุโภ
สถานะเดิม
นายไพทูล นามสกุล อินบุญ
วิทยฐานะ ป.6 อาชีพ รับจ้าง เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย
สัญฐาน สันทัด สีเนื้อ ดำแดง ตำหนิ แผลเป็นที่ข้อศอกซ้าย
บิดา นายปลั่ง นามสกุล อินบุญ
มารดา นางบุญช่วย นามสกุล อินบุญ
เกิด ตรงกับวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2506
ภูมิลำเนา(บ้านเกิด)
  15/57หมู่7 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการอุปสมบท
อุปสมบทเมื่ออายุ 38 ปี ณ วันที่ 29 มกราคม 2545 เวลา 13.00 น.
ณ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระปลัด ทุเรียน ลชฺชิโต วัดพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสุทธิ สุธมฺโม วัดสารภี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุธรรมวรคุณ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดวัดพระลอย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2545
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
มัธยมต้น ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
มัธยมปลาย ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประวัติการศึกษาทางธรรม
นักธรรมชั้นตรี จากวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นโท จากวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นเอก จากวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก