เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาชัยวัฒน์ คำศรี

ฉายา
อิสฺสโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 49

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:40:36

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:47:48

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
นายชัยวัฒน์ คำศรี  เกิดวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนแปด ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๒๑   บิดาชื่อ นายสมพร คำศรี    มารดาชื่อ นางสาวบุญช่วย พรหมชาตอ
ภูมิลำเนา
กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท
อุปสมบทเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนห้า ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์                        พระครูสีลาธิการี วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์                 พระสมุห์ชัยรัตน์ สีลวฑฺฒโน วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
พระอนุสาวนาจารย์                 พระยุทธพงษ์ ธมฺมวํโส วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
ประถมศึกษา                         โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
มัธยมศึกษาตอนต้น                โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
มัธยมศึกษาตอนปลาย             กศน.หลวงพ่อทวีศักดิ์
นักธรรมชั้นเอก                      วัดหนองพะอง สำนักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร
เปรียญธรรม ๓ ประโยค           วัดหนองพะอง สำนักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2539
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หลวงพ่อทวีศักดิ์