เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาพูลสวัสดิ์ แสนโดด

ฉายา
มหิทฺธิโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 80

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:39:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:30:06

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
นายพูลสวัสดิ์ แสนโดด  เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีขาล ตรงกับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๑๗   บิดาชื่อ นายทองดำ แสนโดด    มารดาชื่อ นางสมบูรณ์ แสนโดด
ภูมิลำเนา
บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
อุปสมบท
อุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๒๗ มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์                        พระครูสีลาธิการี วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์                 พระยุทธพงษ์ ธมฺมวํโส วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์                 พระมหาอุโลม อาทโร วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
ประถมศึกษา                          โรงเรียนบ้านคลองขุด
นักธรรมชั้นเอก                       สำนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
เปรียญธรรม ๓ ประโยค            วัดศรีสุดาราม สำนักเรียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2529
โรงเรียนบ้านคลองขุด