เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูใบฎีกาธีรยุทธ ภู่โคกหวาย

ฉายา
จนฺทูปโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
40 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 167

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:01:18

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:12:11

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
ชื่อ พระครูใบฎีกาธีรยุทธ ฉายา จนฺทูปโม อายุ ๔๐ ปี  พรรษา ๑๐
วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ด.
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
๒. สถานะเดิม 
ชื่อ นายธีรยุทธ นามสกุล ภู่โคกหวาย    
เกิดวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕
บิดาชื่อ นายเจริญ มารดาชื่อ นางเซียม นามสกุล ภู่โคกหวาย
บ้านเลขที่ ๘๘/๔๑๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
๓. บรรพชา
วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระพิมลสมณคุณ (ปัจจุบันดำรงสมณะศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธาจารย์)
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
๔. อุปสมบท
วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
พระอุปัชฌาย์ พระพิมลสมณคุณ (ปัจจุบันดำรงสมณะศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธาจารย์)
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูโสภณปฐมภรณ์
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปฐมธรรมวงศ์
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
๕­. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๔๔  - สำเร็จศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๖  - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๔  - สำเร็จการศึกษาระดับรัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๕๗  - สำเร็จการศึกษาระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๔  - สำเร็จการศึกษาระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. งานพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๙  - เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๖๔ - เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
. สมณศักดิ์               
พ.ศ. ๒๕๕๙   -   ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมพระราชวิสุทธาจารย์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย