เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพิมล สืบกุศล

ฉายา
โสธโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
46 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 60

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:53:30

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 20:49:33

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ  พระพิมล  ฉายา  โสธโน  อายุ  ๔๕  พรรษา ๕
สถานะเดิม  ชื่อ นาย  พิมล  สืบกุศล  เกิด วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๑๙
บิดา ชื่อ นาย ชัย  สืบกุศล  มารดาชื่อ นาง  สุก  สืบกุศล 
อยู่บ้านเลขที่  ๑๐ หมู่ที่    ตำบลบางกระลอ  อำเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี
อุปสมบท   วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ณ  วัดอัมพวัน  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี 
พระอุปัชฌาย์  พระครูสุทธิธรรมรัตน์  วัดสะแก  ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี 
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูวินัยธรภานุมาส  วัดอัมพวัน  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี 
พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปลัดคุณวัมน์  วัดอัมพวัน  ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี 
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๓    สำเร็จการศึกษาประถม โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๓    สอบไล่ได้นักธรรมชั้น  ตรี สำนักศาสนศึกษาวัดดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2531
โรงเรียนเทศบาล1วัดท้ายเมือง