เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปฏิพล ศรีวะรมย์

ฉายา
ภูริเมโธ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
30 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 101

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:52:46

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:51:36

 
 
 
 

ประวัติ

พระปฏิพล  ฉายา ภูริเมโธ  นามสกุล ศรีวะรมย์
วิทยฐานะ  นธ.เอก, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  ปฏิพล         นามสกุล  ภูริเมโธ
เกิดวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๓๕
บิดาชื่อ บุญฤทธิ์  ภูริเมโธ  มารดาชื่อ วโรทัย ภูริเมโธ
 
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่ ๑๑๕ ต.ศาลาธรรมสัพน์ อ.ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๒๓  วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
พัทธสีมา            วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์      สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
พระกรรมวาจาจารย์         พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
วัดญาณเวศกวัน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์          พระมหาปรีชา
วัดพระพิเรนทร์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
 
สังกัดวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
เจ้าอาวาส          สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
 
การศึกษา
ประถมศึกษา      โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียโยนออฟอาร์ค
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย     สันติราษฐ์วิทยาลัย
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี         ม.ธรรมศาสตร์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นักธรรมเอก สำนักเรียนญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก