เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
​พระมหาอมรวิทย์ ยิ้มเข็ม

ฉายา
นนฺทิโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
30 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 105

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:50:50

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:24:01

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาอมรวิทย์ ฉายา นนฺทิโย นามสกุล ยิ้มเข็ม
วิทยฐานะ           นธ.เอก, ปธ.๔, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  อมรวิทย์  นามสกุล  ยิ้มเข็ม
เกิดวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๓๕
บิดาชื่อ เงิน  ยิ้มเข็ม  มารดาชื่อ วันทนา  ยิ้มเข็ม
 
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่ ๒๐๔/๑ ต.กายคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
 
บรรพชา/
อายุ ๑๓ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๔๘
พัทธสีมาวัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
พระอุปัชฌาย์      พระวิกรมมุนี
วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
อุปสมบท
อายุ ๒๑ วันที่ ๒๘
พัทธสีมา วัดโกลกเทพวิมล ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
พระอุปัชฌาย์      พระครูสุนทรเทพวิมล
วัดโกลกเทพวิมล  อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
พระกรรมวาจาจารย์         พระสมุห์เตี้ย
วัดโกลกเทพวิมล อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
พระอนุสาวนาจารย์          พระวิโรจน์กิจฺจกาโร
วัดโกลกเทพวิมล อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
 
สังกัดวัดคีรีวงศ์
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๖
เจ้าอาวาส          พระราชพรหมาจารย์
 
การศึกษา
ประถมศึกษา      โรงเรียนศาลาอุมา
ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
นักธรรมเอก  สำนักเรียนวัดคีรีวงศ์
ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เปรียญธรรมประโยค ๔ สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3