เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูพิศาลสาครกิจ อรุณรัตน์

ฉายา
เถรธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
81 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

จำนวนเข้าดู : 169

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มกราคม พ.ศ. 2565 13:02:28

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:32:13

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ
พระครูพิศาลสาครกิจ  ฉายา เถรธมฺโม อายุ ๘๐ ปี พรรษา ๖๐
วิทยฐานะ น.ธ.โท สังกัด วัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

๒.สถานะเดิม
ชื่อบำเพ็ญ อรุณรัตน์ เกิด วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๔
บิดาชื่อ นายสุดใจ อรุณรัตน์ มารดาชื่อ นางโถ อรุณรัตน์
บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

๓.อุปสมบท
วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๔ ณ วัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์ (สาย) วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาครสุวรรณคุณ (สาย) วัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุวรรณวรกิจ (สุดใจ) วัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

๔.วิทยฐานะ
ปี ๒๔๙๘ สำเร็จชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมโท สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร

๕.งานปกครอง
ปี ๒๕๑๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
ปี ๒๕๓๕ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

๖.งานด้านการศึกษา
ปี ๒๕๑๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร

๗.สมณศักดิ์
ปี ๒๕๓๙ เป็น พระครูพิศาลสาครกิจ ชั้น รจร.ชต.

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

รจร.
ได้รับ พ.ศ. 2539

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท