เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
​พระมหาวรท ช่วยนุ่ม

ฉายา
ธมฺมธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
39 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 148

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:50:44

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 09:31:58

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาวรท ฉายา ธมฺมธโร  นามสกุล ช่วยนุ่ม
วิทยฐานะ  นธ.เอก, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  วรท   นามสกุล   ช่วยนุ่ม
เกิดวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๒๖
บิดาชื่อ  เกียรติกุล   ช่วยนุ่ม   มารดาชื่อ  ดาราณี  ช่วยนุ่ม
 
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่ ๕๕๕/๒ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๒๘ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔
พัทธสีมา  วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์      พระพิมลสมณคุณ
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์         พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์          พระปลัดสามารถ ธมฺมธาโร
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
สังกัดวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔
เจ้าอาวาส          พระพรหมคุณาภรณ์
 
การศึกษา
ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ
นักธรรมเอก        สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
เปรียญธรรมประโยค ๓     สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก