เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวิทยา แสงจันทสิทธิ์

ฉายา
ธมฺมวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 59

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:52:17

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 08:36:25

 
 
 
 

ประวัติ

พระวิทยา  ฉายา ธมฺมวโร  นามสกุล แสงจันทสิทธิ์
วิทยฐานะ           นธ.เอก, ปริญญาเอก
 
สถานะเดิม
ชื่อวิทยา            นามสกุล  แสงจันทสิทธิ์
เกิดวันที่             ๕ พ.ย. ๒๕๐๙
บิดาชื่อ  ประหยัด  แสงจันทสิทธิ์     มารดาชื่อ  กมล  แสงจันทสิทธิ์
 
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านเลขที่  ๙/๑ หมู่ ๓ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๔๕ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๔
พัทธสีมา            วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์      พระพิมลสมณคุณ
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง  อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
พระกรรมวาจาจารย์         พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
วัดญาณเวศกวัน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์          พระปลัดสามารถ
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง. ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
สังกัด
วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๔
เจ้าอาวาส          พระพรหมคุณาภรณ์
 
การศึกษา
ประถมศึกษา      โรงเรียนลำปลายมาศผดุงวิทยา
ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 
มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนลำปลายมาศ
ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนปทุมคงคา
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 
อนุปริญญา        โรงเรียนนายสิบทหารบก
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ
 
ปริญญาโท         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
ปริญญาเอก       University of Hertfordshire
Hatfield,Hertfordshire, United Kingdom
 
นักธรรมเอก        สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก