เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาพงศ์พิสุทธิ์ กำเหนิดแจ้ง

ฉายา
ฐิตญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
33 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่

จำนวนเข้าดู : 121

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:48:31

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 08:23:20

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาพงศ์พิสุทธิ์  ฉายา  ฐิตญาโณ  นามสกุล  กำเหนิดแจ้ง
วิทยฐานะ  นธ.เอก, ปธ.๓, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ  พงศ์พิสุทธิ์    นามสกุล  กำเหนิดแจ้ง
เกิดวันที่  ๑๕ พ.ย. ๒๕๓๒
บิดาชื่อ  ไพฑูรย์   กำเหนิดแจ้ง       มารดาชื่อ  พนาไพร  กำเหนิดแจ้ง
 
ภูมิลำเนาเดิม
บ้านเลขที่  ๕๒ ม.๑๗ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ  ๒๐  วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๓
พัทธสีมา  วัดโกสินารายน์
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พระอุปัชฌาย์      พระครูเกษมปัญญาคม
วัดโกสินารายน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 
พระกรรมวาจาจารย์         พระครูชินวรานวัตร
 
พระอนุสาวนาจารย์          พระครูธรรมธรพิเชษฐ ชยานนฺโท
 
สังกัดวัด
โกสินารายน์
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๓
เจ้าอาวาส          พระครูเกษมปัญญาคม
 
การศึกษา
ประถมศึกษา  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย     โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก
ตำบล หนองอ้อ อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี
ปริญญาตรี         มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

นักธรรมเอก        สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
เปรียญธรรมประโยค ๓ สำนักเรียนวัดห้วยจระเข้
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล