เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมาโนช คุรุวิจักษณ์

ฉายา
ธมฺมครุโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 96

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:51:39

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:55:04

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ ฉายา ธมฺมครุโก นามสกุล คุรุวิจักษณ์
วิทยะฐานะ นธ.เอก, ปริญญาตรี
 
สถานะเดิม
ชื่อ มาโนช  นามสกุล คุรุวิจักษณ์
เกิดวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๑๗
บิดาชื่อ อนันต์ คุรุวิจักษณ์ มารดาชื่อ ทุเรียน  คุรุวิจักษณ์
 
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่ ๓๙/๑ ม.๓ ต.บ้นใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๒๙             วันที่      ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๖
พัทธสีมา            วัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระอุปัชฌาย์                  พระธรรมปิฏก
วัดญาณเวศกวัน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์         พระครูศรีสุตาภรณ์
วัดเอี่ยมวรนุช  แขวงพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พระอนุสาวนาจารย์          พระครูปลัดปิฏกวัฒน์
วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
สังกัดวัดญาณเวศกวัน  อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๖
เจ้าอาวาส          พระธรรมปิฏก ปยุตฺโต
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก