เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
​พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ สวัสดิ์เสวี

ฉายา
คุณวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

จำนวนเข้าดู : 260

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:46:12

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:29:47

 
 
 
 

ประวัติ

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์     ฉายา คุณวโร      นามสกุล สวัสดิ์เสวี
วิทยฐานะ           น.ธ.เอก, ปริญญาโท
 
สถานะเดิ
ชื่อ ครรชิต          นามสกุล  สวัสดิ์เสวี
เกิดวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๐๙
บิดาชื่อ  อนุสวัสดิ์ สวัสดิ์เสวี          มารดาชื่อ  ทรรศณีย์  สวัสดิ์เสวี
 
ภูมิลำเนาเดิม
เลขที่ ๓๒๗/๓ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม
 
บรรพชา/อุปสมบท
อายุ ๓๓ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๔๒
วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์      พระธรรมปิฏก ปยุตฺโต
วัดญาณเวศกวัน  ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
พระกรรมวาจารย์             พระปิฏกโกศล
วัดพระพิเรนทร์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
พระอนุสาวนาจารย์          พระครูปลัดปิฏกวัฒน์
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
สังกัดวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๔๒
เจ้าอาวาส          พระธรรมปิฏก ปยุตฺโต
 
การศึกษา
ปริญญาโท         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
 
นักธรรมเอก        สำนักเรียนวัดญาณเวศกวัน
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
การปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒       เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก