เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวรธรรมาภิรัต กอฟัก

ฉายา
วรธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นรองเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 89

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:40:45

ข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:08:57

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ 
ชาติภูมิ ชื่อนายสมพงษ์ กอฟัก เกิดที่ ร.พ.พหลพลพยุหเสนา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๕ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  บิดาชื่อนายจริต กอฟัก มารดาชื่อนางบุญส่ง กอฟัก
ด้านการศึกษาสามัญ
๑.พ.ศ.๒๕๒๙ จบระดับประถมศึกษา ป.๖ จากโรงเรียนวัดกาญจนบุรี
๒.พ.ศ.๒๕๓๓  จบระดับมัธยมศึกษา ม.๖ จากโรงศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี
บรรพชาอุปสมบท
๑.อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ณ วัดกาญจนบุรีเก่า โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชรัตนวิมล เป็นพระอุปัชฌาย์
พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติโสภณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นกรรมวาจาจารย์ พระสนาม วัดกาญจนบุรีเก่า เป็นอนุสาวนาจาย์ ได้รับ ฉายา วรธมฺโม.
ด้านการศึกษาแผนกธรรม

๑.พ.ศ.๒๕๓๕ สอบได้นักธรรมชั้น ตรี
๒.พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้น โท
๓.พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้นักธรรมชั้น เอก
สมณศักดิ์
๑.ได้รับพระราชทานพระครูสัญญาบัตรพัดยศที่เจ้าอาวาสชั้นโท ที่ "พระครูวรธรรมาภิรัต"
ด้านการปกครอง
๑.พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาคีรีวงษ์
๒.พ.ศ.๒๕๕๐  ได้รับตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะตำบลวังด้ง

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูวรธรรมาภิรัต เจ้าอาวาสชั้น โท
ได้รับ พ.ศ. 2550

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2539
ก.ศ.น.กาญจนบุรี