เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการสง โพธิ์กระจ่าง

ฉายา
คุณวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
65 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีทองคำเจริญธรรม

จำนวนเข้าดู : 121

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:28:09

ข้อมูลเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:50:13

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระอธิการสง คุณวโร นามสกุลโพธิ์กระจ่าง เกิดวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ณ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การศึกษา
เรียนจบชั้นประถฒศึกษา โรงเรียนวัดบ้านแป้ง
อุปสมบท
อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดจันทร์ประเทศ  ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ โดย
พระอุปัชฌาย์พระครูโอภาสจันทรคุณ วัดจันทร์ประเทศ  
พระอธิการประเทือง ธมฺมจาโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระประสาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การปกครอง
ปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีทองคำเจริญธรรม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2512
โงเรียนวัดบ้านแป้ง