เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการทองใบ ศรีพรมมา

ฉายา
กิตฺติญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
57 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 85

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:12:00

ข้อมูลเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:57:56

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นายทองใบ นามสกุล ศรีพรมมา วิทยฐานะ ป.๖ อาชีพ ทำไร่ เชื่อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
สัณฐาน สันทัด สีเนื้อ ดำ-แดง ตำนิ แผลเป็นที่หน้าผาก
บิดา นาย ไผ่ มารดา นางยิ้ม เกิดวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๘
บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปริง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อุปสมบท
ชื่อ พระทองใบ ฉายา กิตฺติญาโณ
พระอุปฌาย์ พระครูปัญญากิตฺติวัฒน์
พระกรรมวาจาจารย์ พระสุชิน จนฺทสาโร
พระอนุสาวนาจารย์ พระวิทรูย์ ศาณคุตฺโต
อุปสมบทเมื่ออายุ ๓๖ ปี ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เวลา ๑๗.๑๐ น.  วัด ท่ามะนาว ตำบล ยางนอน อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี
ประวัติการศึกษา
  1. การศึกษาทางโลก
จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน บ้านดอนสว่าง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียน ด่านมะขามเตี้ยวิทยา ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน ด่านมะขามเตี้ยวิทยา ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
  1. การศึกษาทางธรรม
นักธรรมชั้นตรี จากวัดช่องสะเดา ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นโท จากวัดช่องสะเดา ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นเอก จากวัดช่องสะเดา ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน)
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดช่องสะเดา พ.ศ.๒๕๖๐

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546