เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระถนอนศัดิ์ อิงคะวะระ

ฉายา
ถาวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
62 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 27

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:12:56

ข้อมูลเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:52:36

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ พระถนอนศักดิ์

๑. ชื่อ
       
ชื่อ  พระถนอนศักดิ์  ฉายา  ถาวโร  อายุ  ๖๒  ปี  พรรษา -
       
วิทยฐานะ  -
       
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

 

๒. สถานะเดิม
       
ชื่อ  นายถนอนศักดิ์  นามสกุล  อิงคะวะระ
       
เกิดวันที่  ๖  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๐๓
       
บ้านเลขที่  ๗๒ / ๑  หมู่ ๑  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

 

๓. อุปสมบท
        
วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔
        
ณ  วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
        
พระุอุปัชฌาย์  พระครูอุดมรัตนวัฒน์
        
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระกรรมวาจาจารย์  พระศัรณย์วุฒิ  ป.  ปญญาพหุโล
       
วัดเขาดิน   ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระอนุสาวนาจารย์  พระนรินทร์  ชาคโร
        
วัดท่าช้าง  ตำบล เขาพระ  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

 

สังกัดที่วัด