เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

ความสุขในโลกนี้อยู่กับความพอดี

รายละเอียด

ความสุขในโลกนี้อยู่กับความพอดี
จะหาความพอดีในโลกนี้ไม่ได้เลย
เพราะความพอดีไม่มีอยู่ในโลกนี้
แต่ความพอดีมีอยู่เฉพาะที่ใจเท่านั้น”
“ความสุขไม่ได้เกิดจากการเอาชนะคนอื่น
แต่เกิดจากการเอากิเลส ตัณหา ออกจากใจ ชนะใจตัวเอง”
หนังสือ จะเสียอะไรถ้าได้ปฏิบัติธรรม หน้า ๑๘๓ - ๑๘๔
กราบขอบพระคุณพระกรภพ กิตฺติปญฺโญ ที่อนุญาตในการเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทาน

โดย : วัดเขานางบวช

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 64

ปรับปรุงล่าสุด : 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 22:53:37

ข้อมูลเมื่อ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 22:53:37

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

ดอกบัวเกิดและเจริญงอกงามในน้ำ

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2566

เปิดดู : 94