เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สื่อมีเดีย

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา

รายละเอียด

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมไปกับตัวมันเอง”
(ขุ.ชา.ข้อ ๓๔๐)
พระพุทธเจ้าตรัสเล่า “มูลปริยายชาดก”
ทรงปรารภถึงภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้เคยเป็นพราหมณ์จบไตรเพท
พวกท่านทรงจำพุทธพจน์ได้มาก
จึงมัวเมาทระนงตนว่าเรารู้เท่าทันพระพุทธเจ้าแล้ว จึงไม่เข้าเฝ้า,
วันหนึ่ง พระองค์ทรงแสดงมูลปริยายสูตร (ในมัชฌิมปัณณาสก์)
พวกท่านจึงได้คิดใหม่ว่าจริงๆ แล้ว พวกเราไม่รู้อะไรเลย,
ต่อมา ทรงแสดงโคตมกสูตร ทำให้ทุกรูปบรรลุพระอรหัตตผล
จากนั้นตรัสเล่าอดีตชาติของภิกษุเหล่านี้ที่เรียนศิลปะจากอาจารย์ทิศาปาโมกข์
แล้วคิดว่ารู้เท่าทันอาจารย์แล้ว
วันหนึ่งเห็นอาจารย์นั่งอยู่ที่โคนต้นพุทรา
มาณพพวกนั้นเข้าไปเคาะที่ต้นพุทราแล้วกล่าวว่า “ต้นไม้นี้ไม่มีแก่น”
พระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์รู้ว่าพวกเขากำลังดูหมิ่น
จึงกล่าวว่า “เราจะถามปัญหาแก่พวกเธอข้อหนึ่ง” พวกเขาดีใจมั่นใจว่าตอบได้,
พระโพธิสัตว์ถามว่า “กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกันไปกับตัวมันเอง,
ผู้ใดกลืนกินกาล และเผาตัณหาที่เผาสัตว์ได้แล้ว?”
พวกมาณพช่วยกันคิดอยู่ ๗ วัน ก็ไม่อาจแก้ได้
อาจารย์จึงตำหนิว่า “พวกคนโง่ มีแต่เพียงช่องหูไม่มีปัญญา”
แล้วเฉลยปัญหาให้ฟัง จบแล้วพวกเขาขอขมาและปรนนิบัติตามเดิม
กาลเวลาไม่ได้กัดกินเนื้อหรือหนังสัตว์
แต่มันทำอายุ ผิวพรรณและกำลังให้เสื่อมไป
ทำให้ความไม่มีโรคเสื่อมไป และมันยังกินตัวเองคือผ่านพ้นไป,
ผู้ใดกินกาลได้ ผู้นั้นคือพระอรหันตขีณาสพ เพราะจะไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไป
(ชาดก.อ.๓/๓/๕๐๒-๖)

โดย : วัดเขานางบวช

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 125

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 22:34:54

ข้อมูลเมื่อ : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 22:34:54

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

เมื่อล้างมลทินความสะอาดย่อมปรากฏ

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2566

เปิดดู : 7

เมื่อ “เธอ” ไม่มี ! “พาหิยะ

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2566

เปิดดู : 20

อนุฏฐานมลา ฆรา

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2566

เปิดดู : 20

ทินฺนํ โหติ สุนีภตํ

โดย วัดเขานางบวช

ข้อมูลเมื่อ : 14-01-2566

เปิดดู : 15

ฟังธรรม.

โดย วัดเขาสวรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู : 64

สัมมาทิฏฐิ

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 07-01-2566

เปิดดู : 21