เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

ธรรมะยุคโควิด-19

รายละเอียด
พุทธวิธีการดำเนินชีวิตในยุคโควิด-19
5 พลังความคิดพิชิตโควิด   C - O - V- I - D
C consciousness
ทำให้เรามีสติตื่นรู้ ระลึกรู้มากยิ่งขึ้น ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ระมัดระวังรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
O opportunity
ทำให้เราใช้โอกาสจากวิกฤตการณ์โควิด ทบทวนและพัฒนาสติปัญญา ต่อยอดนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
V victory
ทำให้เรามุ่งมั่นฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค รวมถึงกิเลสที่กำลังเข้ามาหาเรา เช่น ความตระหนกตกใจกลัว หวาดละแวง เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างมีความหวังและพลังใจ
I inspiration
ทำให้เราเสริมสร้างแรงบันดาลใจเกิดความเชื่อมั่น พร้อมเผชิญหน้าและออกจากหลุมดำของโควิดด้วยจิตใจที่เยือกเย็น แน่วแน่มั่นคง และเตี่ยมเปี่ยมด้วยปัญญา
D determination
ทำให้เกิดอธิษฐานใจให้สามารถก้าวข้ามวิกฤติการณ์โควิด ด้วยความจริงจัง อดทน ไม่ท้อแท้ สิ้นหวัง จนกว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัย
ธรรมะยุคโควิด-19
สติ               รู้ตนเองเสมอว่า ไม่ควรใช้มือสำผัส ใบหน้า ล้วง  แคะ แกะ เกา บริเวณ ตา จมูก ปาก
สมาธิ             มีความตั้งมั่นทำสิ่งใดด้วยความตั้งใจ เช่น ล้างมือ ทุกครั้ง ที่หยิบของแปลกปลอม และทุก
          ครั้งที่ล้าง ล้างไม่น้อยกว่า 20 วินาที
ปัญญา           มีความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกัน  โรคอย่างถูกวิธี มีความตระหนัก แต่ไม่  ตื่น
                   ตระหนก คิด วิเคราะห์ แยกแยะ  ข่าวปลอมได้
คติธรรมคำคม
ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้น
เพราะในแต่ละวันชีวิตกำลังสั้นลง
 
การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ
แต่มันคือการหยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ
 
อารมณ์ลบทุกชนิด จะทำร้ายเรา
ก่อนที่จำทำร้ายคนอื่นเสมอ
 
วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน
วิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน
 

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ
(723.5 kb)

โดย : วัดพยัคฆาราม

ที่อยู่ : ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 138

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มกราคม พ.ศ. 2565 12:22:49

ข้อมูลเมื่อ : 26 มกราคม พ.ศ. 2565 12:10:55

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

ยถาวาที ตถาการี

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 17

ผู้ประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 26

ธรรมสมบัติจงเสริมสร้าง

โดย วัดเขาแสงสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 02-09-2566

เปิดดู : 12

อิจฺฉา นรํ ปริกปนฺโถ

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2566

เปิดดู : 42