เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เส้นทางจาริกธรรม เยี่ยมยลวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด
กิจกรรมการเดินทางตามเส้นทางแสวงบุญมในมิติทางศาสนานี้ เป็นการส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานเชื่อมโยงวัด ศาสนสถาน ชุมชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพวัด ศาสนสถาน ให้พร้อมรับสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม บนฐานของมิติทางศาสนา

จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 

โดย : วัดท่าขนุน

ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 5

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กันยายน พ.ศ. 2565 19:34:03

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2565 19:34:32

 
 
 
 

วีดีโอพระพุทธศาสนาล่าสุด 10 อันดับ

ป่วยหนักแล้วทำอย่างไร

โดย วัดวังสำเภาล่ม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 2

เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตั

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 3

วัดบางปลาหมอ

โดย วัดบางปลาหมอ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2565

เปิดดู : 4

การปล่อยวาง

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู : 7